By AOE Nghệ An
  • Chia sẻ

Thích bài này?

CẬP NHẬT NGHỆ AN OPEN I NGUYÊN SETTING

CẬP NHẬT NGHỆ AN OPEN I NGUYÊN SETTING

CẬP NHẬT NGHỆ AN OPEN I NGUYÊN SETTING

CẬP NHẬT NGHỆ AN OPEN I NGUYÊN SETTING-----

Xin chúc mừng KH: 
1.Vo Xoi Ngu Ho Barcelona/ID: 691312 giành chiến thắng 5m gold người dự đoán đội vào sâu nhất! (Không ai dự đoán trúng đội vô địch. Người vào sau nhất thắng)! Cảm ơn AE đã đồng hành!

2.Nhi Cuong id 597072 11 trận từ trận 7 ngày sáng ngày 17 /7 là người có chuỗi thắng liên tiếp dài nhất! 5m gold